Bleach Wiki tiếng Việt
Advertisement

Gremmy Thoumeaux (グレミィ・トゥミュー, Guremii Tumyū ?) là một Quincy xếp hạng với chữ V cho Visionary.

Advertisement