Bleach Wiki tiếng Việt
Advertisement

Đội 12 là bộ phận nghiên cứu khoa học và là nhà của S.R.D.I. cho hơn 110 năm. Họ có liên quan trực tiếp đến Viện Nghiên cứu và Phát triển Shinigami hơn 100 năm trước được sáng lập bởi cựu đội trưởng Urahara Kisuke.

Advertisement