FANDOM


Gotei 4 to 4 oddziałów, których zadaniem jest zrzeszanie użytkowników wiki w celach rozrywkowych i rozwinięcia swoich umiejętności edycyjnych.

Prawa i obowiązki

Wszechkapitan

Wszechkapitan to osoba posiadająca prawa kapitana oraz znaczne dodatkowe preferencje. Wszechkapitan jest tylko jeden.

 • nadzoruje działania wszystkich czterech oddziałów i w razie złamania przez nich polityki podejmuje odpowiednie środki, zazwyczaj w postaci zmiany danego działania bądź usunięcie go;
 • nadaje prawa kapitana, a także może odbierać jakiekolwiek stanowisko osobie, która prawnie nie spełnia wymogów na tę pozycję;
 • nie jest zwolniony ze składania raportów swojego oddziału, ponadto ma za zadanie składać raport ogólny na temat działalności całego Gotei;
 • jest zobowiązany do udzielania wszelkiej pomocy związanej z Gotei dowolnej osobie z tej społeczności;
 • + wszystkie prawa i obowiązki kapitana oddziału;

Kapitan

Kapitan jest osobą pełniącą władzę w danym oddziale. To jedyna ranga, której nadanie musi zostać potwierdzone przez Wszechkapitana. Obecnie wraz z Wszechkapitanem kapitanów jest trzech.

 • ma pełną władzę w swoim oddziale, jednak wszelkie jego działania są obserwowane przez Wszechkapitana i mogą zostać przerwane bądź zmienione;
 • ma obowiązek składania comiesięcznego raportu dotyczącego funkcjonowania oddziału;
 • ma możliwość przyjmowania, wydalania, bądź awansowania użytkowników przy spełnieniu odpowiednich wymogów przez nich;
 • w przypadku nieudzielenia pomocy przez administratora, jest osobą, która ma za zadanie poprawiać błędy członka oddziału, a także pomagać mu w korygowaniu ich;

Wicekapitan

Wicekapitan jest drugą osobą po kapitanie w oddziale. W jednym oddziale może być ich maksymalnie dwóch.

 • przejmowanie obowiązków kapitana w przypadku jego nieobecności;
 • wykonywanie próśb kapitana, pomaganie mu w jego pracy (jak wyglądać ma ta pomoc ustala już kapitan ze swoim wicekapitanem);

Oficerowie

Prócz powyższych stanowisk istnieją także oficerowie. Nie mają oni jednak szczególnych praw czy obowiązków poza utrzymywaniem stałej aktywności. Najwyżsi rangą (3, 4, 5) mogą dzielić pewne obowiązki ustalone w oddziale, bądź przejąć część obowiązków wickapitana za jego prośbą.

Wymogi

Dołączenie do społeczności

Aby dołączyć do jednego z oddziałów Gotei, użytkownik musi spełnić kilka następujących wymogów:

 • jego staż na wiki nie powinien być mniejszy niż miesiąc;
 • wyżej wymienione minimum czasowe powinno ukazywać także aktywność w edycjach, przede wszystkim w przestrzeni głównej;
 • dane w jego formularzu nie powinny mijać się z prawdą;

Ranga wszechkapitana

Aby zostać Wszechkapitanem, użytkownik:

 • poza doświadczeniem w edycjach i stałą aktywnością na wiki powinien cechować się dobrym systemem zarządzania Gotei i nieprzeciętnym zorganizowaniem;
 • musi mieć poparcie większości Gotei i mieć dobre stosunki z innymi oraz być gotowym do wszelkiej pomocy;
 • musi być dostępny dla wszystkich członków Gotei i w miarę możliwości umieć pomóc w każdym problemie;

Ranga kapitana

Kapitanem może zostać osoba, która:

 • ma stałą aktywność na wiki i sporą ilość (jakościowo) edycji;
 • ma poparcie swojego oddziału;
 • jest dobrze zorganizowana do kierowania całym oddziałem;
 • jest często dostępna dla członków oddziału;

Ranga wicekapitana

Wicekapitan cechuje się:

 • ilością (jakościowo) edycji przekraczającą przeciętną wiki;
 • stałą aktywnością i dostępnością dla innych członków oddziału;

Ranga oficera

Numer przydzielany oficerowi maleje lub wzrasta względem umiejętności, doświadczenia i aktywności danego członka.

Awanse

Awans na Wszechkapitana

Wszechkapitan zostaje wybierany w wyborach trwających tydzień przez członków Gotei (administratorzy i biurokraci nienależący do Gotei także mają prawo głosu).

Awans na kapitana

Kapitan zostaje wybierany przez Wszechkapitana za zgodą członków jego oddziału lub dzięki ich rekomendacji.

Awans na wicekapitana i oficera

Wicekapitanów może być maksymalnie dwóch. Ta ranga oraz reszta poniższych zostaje przydzielana przez kapitana wedle preferencji.

Z wyborem danego wicekapitana lub oficera może się nie zgodzić Wszechkapitan lub inny członek oddziału. W drugim wypadku swoją skargę może złożyć swojemu kapitanowi lub bezpośrednio Wszechkapitanowi. Przez wymogi stawiane na członkostwo w oddziale nie istnieje opcja, w której nowy rekrut nie dostaje żadnej rangi oficera.

Niewypełnianie obowiązków

W przypadku niewypełniania obowiązków przez rangi niższe od Wszechkapitana, podejmuje on odpowiednie środki względem danej osoby. Środki te mogą być różne; będą one głównie zależeć od powodu niewypełniania obowiązków oraz od ich skali.

Z każdym takim podejmowanym środkiem może się nie zgodzić osoba, na której te środki mają zostać użyte. Musi mieć ona jednak racjonalne argumenty i częściowe (>50%) poparcie Gotei.

W przypadku niewypełniania obowiązków przez Wszechkapitana, społeczność może złożyć wniosek na tablicy raportów o upomnieniu go. Podanie musi zawierać podpisy co najmniej 50% członków Gotei. W takim wypadku Wszechkapitan musi pokazać poprawę swojej aktywności względem Gotei. Jeśli to nie nastąpi, społeczność Gotei może napisać kolejną skargę, której skutkiem będzie zdegradowanie Wszechkapitana i wybranie nowego.

Ubytek w wyższych rangach

Jeśli oddział nie posiada kapitana, wszystkie jego obowiązki przejmuje wicekapitan. W przypadku nieobecności obu tych rang, oddział przejmuje 3. oficer. Jeśli jednak i to stanowisko jest puste, Wszechkapitan decyduje, czy pozostali w oddziale oficerowie sprostają obowiązkom kapitana. Jeśli okaże się że nie, to Wszechkapitan musi wypełniać ów obowiązki w tym oddziale.

Jeśli oddział jest całkowicie pusty, zostaje on zawieszony aż do znalezienia osoby, która będzie sprawować tam władzę (kapitan, wicekapitan lub 3. oficer).

Ograniczenia Gotei

Jako że Wszechkapitan i kapitan mają dość spore prawa względem użytkowników, ich kompetencje musiały zostać ograniczone ze względu na ścieranie się ich praw z prawami administratorów.

 • Pomoc udzielana przez kapitana członkowi swojemu oddziału powinna zaistnieć, gdy:
  • Kapitan ma pewność, że żaden administrator nie jest w danej chwili obecny, dzięki czemu jego pomoc nie będzie krzyżować się z ich zamierzonymi działaniami;
  • Przez dłuższy czas użytkownik popełniający błędy nie otrzymał pomocy ze strony administracji;

Warto także dodać, iż cała polityka Gotei podlega polityce Bleach Wiki, a jej działania jest obserwowane przez administrację, dlatego też wszelkie nieprawidłowe działania Wszechkapitana i kapitanów będą korygowane przez administrację wiki.

Nawigacja

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.