FANDOM


Pisanie raportów jest jednym z obowiązków kapitanów i wicekapitanów. Mają one na celu ułatwienie funkcjonowania Gotei 4 i zilustrowanie aktywności członków oddziałów na Wiki. Adresatem raportów są wszyscy członkowie społeczności Bleach Wiki.

Składający raport ma w ten sposób okazję docenić w danym miesiącu wkład swoich członków, albo też zasygnalizować im, z czym mają problem. Z kolei oficerowie na podstawie miesięcznego zestawienia mają wgląd w to, jak swoje obowiązki spełnia ich kapitan.

Funkcje raportów

Raporty powstały dla konkretnych powodów:

 • Ułatwiają funkcjonowanie Gotei 4.
 • Informują o tym, czy użytkownicy z rangą w oddziale wypełniają swoje obowiązki.
 • Pomagają w utrzymaniu porządku na całej wiki.
 • Pomagają w dalszym rozwijaniu się wiki.
 • Ich treść pomaga w wyłapaniu błędów, jakie mają miejsce na Bleach Wiki. Za ich pomocą można się ich pozbyć.

Zasady dotyczące raportów

Istnieją zasady, którymi należy się kierować, sporządzając raporty:

 • Mogą być pisane jedynie przez kapitanów i wicekapitanów.
 • Powinny być składane nie później niż do trzeciego dnia miesiąca, następującego po miesiącu raportowanym.
 • Mogą być składane częściej, o ile wymaga tego sytuacja w oddziale.

Pisanie raportów

Raport pisze się w Szablon:Raport.

{{Raport
 | tytuł =
 | treść =
 | podpis =
 }}

Dzieli się on na trzy części:

 • Tytuł informuje o treści raportu.
  • Tytuł powinien być krótki. Dla raportów comiesięcznych powinien przybierać formę nazwy oddziału i miesiąca złożenia tego raportu. Przykładowo: "2. Oddział, Luty 2012"
  • Dla innych raportów, tytuł powinien być jak najkrótszy. Przykładowo dla raportu z wnioskiem o wysunięcie kandydatury na stanowisko wicekapitana użytkownika XYZ: "Kandydatura na wicekapitana XYZ" (XYZ - nazwa użytkownika, o którym mowa)
 • Treść jest najobszerniejszą częścią raportu.
  • Treść powinna być bogata, jednak pisana na temat. Język powinien brzmieć oficjalnie, a zawarte treści muszą być jasne i klarowne.
  • Jeśli raport dzieli się na kilka tematów, każdy powinien być zaczynany od nowego akapitu.
  • Nie powinno się powracać do danego akapitu. Jego temat należy wyczerpać wcześniej.
  • Nie powinien dzielić się na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wszystkie informacje w nim zawarte powinny od razu przechodzić do konkretów.
  • Więcej informacji poniżej, w Obowiązkowych informacjach raportu.
 • Podpis informuje o nadawcy raportu.
  • Powinien być pisany trzema tyldami ~~~. Można też użyć zwykłego linku do swojego profilu, bądź też szablonu swojego podpisu, jeśli takowy istnieje.

Obowiązkowe informacje zamieszczane w raportach

W przypadku comiesięcznych raportów istnieją następujące wymagania:

 • Ilość użytkowników w oddziale. Odejścia, dołączenia. Jeśli ktoś odszedł lub dołączył z innego oddziału, warto o tym napisać. Można napisać też, że użytkownik odszedł i nie zamierza nigdzie przystąpić.
 • Aktywność użytkowników. Informacja o ich problemach w edycjach, jeśli takowe występują. Informacja o tym, czy zostaje to naprawiane.
 • Pojedynczy opis każdego użytkownika w oddziale, jeśli w jego edycjach, zachowaniu itp. uległy jakieś zmiany.
 • Ocena frekwencji oddziału. Czy jest stała, a może w pewnych dniach jest większa lub mniejsza.
 • Informacja o banach lub ostrzeżeniach swoich użytkowników z oddziału.
 • Informacja o planowanych i nieplanowanych nieobecnościach w oddziale.

Termin raportów

Comiesięczne raporty składane są na początku miesiąca przez kapitana, a w przypadku jego nieobecności - wicekapitana.

Treść raportów mająca jedynie na celu poinformowanie o bieżących zmianach powinna być ujmowana w comiesięcznych raportach.

Przykładowo wypełniony raport

8. Oddział, Październik 2012
Obecnie 8. Oddział liczy 14 członków. Frekwencja jest stała, jednak w weekendy wzrasta. Użytkownik XYZ ma nietypowe problemy z wypełnianiem infoboxów, jednak pracujemy nad zniwelowaniem tego kłopotu.

W tym miesiącu dołączyło 4 nowych użytkowników. Jak na razie ich edycje posiadają niewielkie błędy, które poprawiane są przeze mnie lub wicekapitana. Błędy zostają im przedstawiane, co w przyszłości będzie skutkować ich całkowitym zniwelowaniem.

Użytkownik ABC odszedł z oddziału i obecnie nie należy do żadnego. Według informacji nie zamierza dołączyć do innego oddziału.

Od przyszłego poniedziałku, tj od 10 października nie ma mnie przez tydzień. Moje obowiązki tymczasowo przejmuje wicekapitan ZXCV.

Uwagi

Należy pamiętać, by treści zawarte w raporcie były zgodne z ogólną polityką na Wiki. Uwagi odnoszące się do użytkowników powinny mieć charakter obiektywny, a wypowiedzi na ich temat nie powinny być obraźliwe, a mieć charakter informacyjny. Trzeba też mieć na uwadze, że wgląd w raporty mają wszyscy użytkownicy.

Nawigacja

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.