FANDOM


Bleach Wiki jest encyklopedią internetową – do jej powstania niezbędne było zawiązanie się społeczności sieciowej, której celem jest tworzenie, w duchu wzajemnego poszanowania, encyklopedycznego źródła wiedzy wysokiej jakości. Z tego względu można podać kilka przykładów tego, czym Bleach Wiki nie jest.

Czym Bleach Wiki nie jest

Bleach Wiki nie jest NK czy Facebookiem

Bleach Wiki to wiki, a nie portal społecznościowy. Oznacza to, że treści artykułów są ważniejsze od użytkownika. Nie powinno się wchodzić na Bleach Wiki tylko, aby popisać z kimś lub dyskutować na forum.

Bleach Wiki nie służy do reklamy

Bleach Wiki to nie tablica reklamowa dla innych stron czy produktów. Nie mamy nic przeciwko osobom z innych wiki szukających pomocy, ale reklamy innych stron będą po prostu traktowane jako spam.

Czym nie jest społeczność Bleach Wiki

Bleach Wiki nie jest demokracją

Na Bleach Wiki nie panuje system demokratyczny ani żaden z nim powiązany. Główną metodą podejmowania decyzji powinien być konsensus, czyli porozumienie pomiędzy użytkownikami w drodze dyskusji.

Bleach Wiki nie jest biurokracją

Chociaż zasady i polityka ułatwiają funkcjonowanie i zarządzanie Bleach Wiki, nie powinny być one celem samym w sobie. W przypadku konfliktów lub problemów staraj się rozwiązać sprawę za pomocą konsensusu, a nie sztywnego trzymania się zasad.

Zobacz także: Wikipedia:Neutralny punkt widzenia.

Bleach Wiki nie jest polem bitwy

Bleach Wiki nie jest miejscem na uzewnętrznianie swoich urazów, przywlekanie konfliktów osobistych, dawanie upustu swojej nienawiści czy uprzedzeniom i obawom. Każdy użytkownik powinien współdziałać z innymi w duchu dobrego wychowania, spokojnie i na zasadzie współpracy. W żadnym wypadku nie powinno się obrażać, zastraszać czy wyzywać innego użytkownika.

Jeśli już dojdzie do konfliktu, nie dolewaj oliwy do ognia. Staraj się do rozwiązać na spokojnie w drodze dyskusji. Nie twórz, a także nie modyfikuj treści Bleach Wiki tylko po to by udowodnić komuś swoje racje.

Bleach Wiki nie jest anarchią

Bleach Wiki jest wolna i otwarta, ale ograniczeniu może podlegać i jedna i druga ta cecha, jeśli zakłócają one tworzenie encyklopedii. Bleach Wiki nie jest także żadnego rodzaju forum dla nieregulowanej wolności słowa. Fakt, że Bleach Wiki jest otwartym, samozarządzającym się projektem nie oznacza, że częścią jej celów jest badanie zdolności trwania społeczności anarchistycznych. Naszym celem jest tworzenie encyklopedii, nie testowanie granic anarchizmu.

Nawigacja

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.