FANDOM


Hollowfishbone

Egy átlagos lidérc

A Lidércek (,vagy más néven Hollowok) olyan lelkek, melyek emberi lelkekkel, vagy magukkal emberekkel táplálkoznak. Ismertető jelük a mellkasukon (vagy a testük más pontján elhelyezkedő) lyuk, illetve a lidérc maszk.

Lidérccé válásSzerkesztés

Az emberek a haláluk után lelkek lesznek, és a lelkük egy lánc formájában van velük. Ha ez a lánc eltűnik, a halott ember lelke is eltűnik és a helyén egy üres lyuk marad. A lelkükből lesz a maszk, mely eltakarja a lidérc arcát. A lidérccé válás másik módja, ha egy lidérc rátámad egy lélekre, és az is előbb-utóbb szintén lidérccé válik.

Lidércek fajtákSzerkesztés

Az egyszerűbb lidércek evolúciója:Szerkesztés

  1. Demi-Hollow/Fiatal Lidérc: Amikor egy embert egy igen erős érzelmi szál köt egy adott épülethez, akkor előfordulhat, hogy a halála után a lélek lánca ráforr az épületre, ezzel korlátozva a lélek mozgását. Ezek a lelkek kiszolgáltatva vannak mindenféle lidércnek, ahogy a láncuk eltűnik, ők maguk is lidércek lesznek.
  2. Hollow/Lidérc: Ahogy a lélek lánca eltűnik a lelke egy lyuk formában távozik, és egy maszk jön létre belőle. A lidércek mérhetetlen étvággyal rendelkeznek az emberek lelke felé. Testük jóval nagyobb az átlagos lelkeknél, és szinte mindig szörnyszerűek.
  3. Óriás Hollow: Olyan lidércek, melyek több 10 méter magasra nőnek meg. Létük vita tárgyát képezi.

Menos evolúció:Szerkesztés

Amikor egy egyszerű lidérc felhagy az emberek lelkének fogyasztásával, és kannibalizmusba kezd, vagyis más lidércekre kezd el vadászni, akkor a lidérc hihetetlen erők bírtokába fog jutni:

  1. Menos Grande/Gillian: Amikor egy kannibál lidérc felfalja a fajtársait, azok beleépülnek a lidérc testébe, és a lidérc méretét övelik meg. A Menos Grande egy toronyház nagyságú fekete köpenyes lidérc, melynek két fajtája ismert: a személyiséggel rendelkező, illetve a személyiség nélküli Menos. Egy személyiség nélküli Menos Grande maszkja mindig ugyan olyan, mitnt egy másik, személyiséggel nem rendelkező fajtársáé. Ha a Menos Grande folytatja a kannibalizmust, akkor Adjuchas lehet belőle. Csak a személyiséggel rendelkező példányok képesek továbbfejlődésre. Képes a lélekenergiáját egy sugárban kilőni: ez a Cero.
  2. Adjuchas: Az Adjuchas egy sokkal inteligensebb, a normális lidércekhez képest emberszerűbb lidérc. Minden Adjuchas kannibál. Ha egy Adjuchas nem eszik meg más lidérceket egy bizonyos időn benül, elveszti a személyiségét, és visszafejlődik Menos Grande-vé.
  3. Vasto lorde: Létezésük vitatott. Valószínűleg a legemberszerűbb lidércek, és egyben a legerősebbek. Ha minden igaz, egy kapitány szintű halálisten semmi hozzájuk képest. Csak bizonyos Adjuchasokból lehet Vasto lorde.

ArrancarSzerkesztés

Az arrancarok olyan lidércek, melyek valamilyen módnál fogva erősebb, halálistenhez hasonló erőre tettek szert. Aizen hozta létre őket. 2 generációjuk van:

White hollow2

Az 1. generációra példa: White

1. GenerációSzerkesztés

Aizen halott halálistenek lelkéből akart létrehozni arrancarokat. Ezek a lidércek erősebbek, ugyanakkor instabillabbak voltak a 2. generációhoz képest. Úgy szereztek nagyobb hatalmat, hogy a hollow lyukat betömték valamilyen anyaggal. Ilyen arrancar volt White. White bukása után, Aizen a 2. generáción kezdett el dolgozni.

Ulquiorrahalfface

A 2. generációra példa: Ulquiorra

2. GenerációSzerkesztés

Aizen a Hueco Mundo-ban talált Adjuchas és Menos Grande példányokból hozta létre a 2. generációt úgy, hogy a maszkjukat eltávolítatta, minél erősebb egy adott lidérc, a maszkja minél nagyobb felületen el lett távolítva. A 2. generáció képviselői gyengébbek ugyan, de nem jön létre nálluk a léleköngyiklosság. Aizen a 2. generáció gyengeségét azzal orvosolta, hogy az arrancar regenerációs erejét feláldozva nagyobb, pusztításra alkalmasabb erőt adott nekik.

Arrancar rangokSzerkesztés

  • Espada: A 10 legerősebb arrancar. Mindegyik Espada a testén egy 0-tol 9-ig terjedő számot visel a testén, az erősség mértéke szerint. Adjuchas szintű lidércek.
  • Numeros: Az Espada alárendeltjei. Mindegyik Numeros egy számot visel a testén 11-től 99-ig abban a sorrendben, hogy mikor váltak arrancar-á. Az Espadák csatlósait Fraccion-nak hívják. Gillian szintűek.
  • Exequias: Az Exequias, vagy más néven a kivégzőosztag egy halálfejes lidércekből álló alakulat, melyeket valójában az  Exequias vezetője hozza létre a kardja segítségével. A célja a kémelhárítás és a lázadások leverése.
  • Tres Cifras: Az elüzött Espada tagok, a testükön egy 100-tól kezdődő szám található. Egymás között csak Privaron Espada nevet viselik.

ÉrdekességSzerkesztés

Az arrancarok (2. generációja) annál erősebb, minél nagyobb mértékben van eltávolítva a maszkjuk. A gillian szintű arrancarok arcának 3/4, 2/3 illetve 1/2 részét képezi a  maszk, míg egy adjuchas szintűét kb 1/3, 1/4 vagy "jobb" esetben 1/5 részét képezi a maszk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.