Bleach-wiki
Advertisement
Hollowfishbone

Egy átlagos lidérc

A Lidércek (,vagy más néven Hollowok) olyan lelkek, melyek emberi lelkekkel, vagy magukkal emberekkel táplálkoznak. Ismertető jelük a mellkasukon (vagy a testük más pontján elhelyezkedő) lyuk, illetve a lidérc maszk.

Lidérccé válás[]

Az emberek a haláluk után lelkek lesznek, és a lelkük egy lánc formájában van velük. Ha ez a lánc eltűnik, a halott ember lelke is eltűnik és a helyén egy üres lyuk marad. A lelkükből lesz a maszk, mely eltakarja a lidérc arcát. A lidérccé válás másik módja, ha egy lidérc rátámad egy lélekre, és az is előbb-utóbb szintén lidérccé válik.

Lidércek fajták[]

Az egyszerűbb lidércek evolúciója:[]

  1. Demi-Hollow/Fiatal Lidérc: Amikor egy embert egy igen erős érzelmi szál köt egy adott épülethez, akkor előfordulhat, hogy a halála után a lélek lánca ráforr az épületre, ezzel korlátozva a lélek mozgását. Ezek a lelkek kiszolgáltatva vannak mindenféle lidércnek, ahogy a láncuk eltűnik, ők maguk is lidércek lesznek.
  2. Hollow/Lidérc: Ahogy a lélek lánca eltűnik a lelke egy lyuk formában távozik, és egy maszk jön létre belőle. A lidércek mérhetetlen étvággyal rendelkeznek az emberek lelke felé. Testük jóval nagyobb az átlagos lelkeknél, és szinte mindig szörnyszerűek.
  3. Óriás Hollow: Olyan lidércek, melyek több 10 méter magasra nőnek meg. Létük vita tárgyát képezi.

Menos evolúció:[]

Amikor egy egyszerű lidérc felhagy az emberek lelkének fogyasztásával, és kannibalizmusba kezd, vagyis más lidércekre kezd el vadászni, akkor a lidérc hihetetlen erők bírtokába fog jutni:

  1. Menos Grande/Gillian: Amikor egy kannibál lidérc felfalja a fajtársait, azok beleépülnek a lidérc testébe, és a lidérc méretét övelik meg. A Menos Grande egy toronyház nagyságú fekete köpenyes lidérc, melynek két fajtája ismert: a személyiséggel rendelkező, illetve a személyiség nélküli Menos. Egy személyiség nélküli Menos Grande maszkja mindig ugyan olyan, mitnt egy másik, személyiséggel nem rendelkező fajtársáé. Ha a Menos Grande folytatja a kannibalizmust, akkor Adjuchas lehet belőle. Csak a személyiséggel rendelkező példányok képesek továbbfejlődésre. Képes a lélekenergiáját egy sugárban kilőni: ez a Cero.
  2. Adjuchas: Az Adjuchas egy sokkal inteligensebb, a normális lidércekhez képest emberszerűbb lidérc. Minden Adjuchas kannibál. Ha egy Adjuchas nem eszik meg más lidérceket egy bizonyos időn benül, elveszti a személyiségét, és visszafejlődik Menos Grande-vé.
  3. Vasto lorde: Létezésük vitatott. Valószínűleg a legemberszerűbb lidércek, és egyben a legerősebbek. Ha minden igaz, egy kapitány szintű halálisten semmi hozzájuk képest. Csak bizonyos Adjuchasokból lehet Vasto lorde.

Arrancar[]

Az arrancarok olyan lidércek, melyek valamilyen módnál fogva erősebb, halálistenhez hasonló erőre tettek szert. Aizen hozta létre őket. 2 generációjuk van:

White hollow2

Az 1. generációra példa: White

1. Generáció[]

Aizen halott halálistenek lelkéből akart létrehozni arrancarokat. Ezek a lidércek erősebbek, ugyanakkor instabillabbak voltak a 2. generációhoz képest. Úgy szereztek nagyobb hatalmat, hogy a hollow lyukat betömték valamilyen anyaggal. Ilyen arrancar volt White. White bukása után, Aizen a 2. generáción kezdett el dolgozni.

Ulquiorrahalfface

A 2. generációra példa: Ulquiorra

2. Generáció[]

Aizen a Hueco Mundo-ban talált Adjuchas és Menos Grande példányokból hozta létre a 2. generációt úgy, hogy a maszkjukat eltávolítatta, minél erősebb egy adott lidérc, a maszkja minél nagyobb felületen el lett távolítva. A 2. generáció képviselői gyengébbek ugyan, de nem jön létre nálluk a léleköngyiklosság. Aizen a 2. generáció gyengeségét azzal orvosolta, hogy az arrancar regenerációs erejét feláldozva nagyobb, pusztításra alkalmasabb erőt adott nekik.

Arrancar rangok[]

  • Espada: A 10 legerősebb arrancar. Mindegyik Espada a testén egy 0-tol 9-ig terjedő számot visel a testén, az erősség mértéke szerint. Adjuchas szintű lidércek.
  • Numeros: Az Espada alárendeltjei. Mindegyik Numeros egy számot visel a testén 11-től 99-ig abban a sorrendben, hogy mikor váltak arrancar-á. Az Espadák csatlósait Fraccion-nak hívják. Gillian szintűek.
  • Exequias: Az Exequias, vagy más néven a kivégzőosztag egy halálfejes lidércekből álló alakulat, melyeket valójában az  Exequias vezetője hozza létre a kardja segítségével. A célja a kémelhárítás és a lázadások leverése.
  • Tres Cifras: Az elüzött Espada tagok, a testükön egy 100-tól kezdődő szám található. Egymás között csak Privaron Espada nevet viselik.

Érdekesség[]

Az arrancarok (2. generációja) annál erősebb, minél nagyobb mértékben van eltávolítva a maszkjuk. A gillian szintű arrancarok arcának 3/4, 2/3 illetve 1/2 részét képezi a  maszk, míg egy adjuchas szintűét kb 1/3, 1/4 vagy "jobb" esetben 1/5 részét képezi a maszk.

Advertisement